skip to Main Content
Salem Konsultande

Konsultationer

Salem arbetar som konsult inom mänskliga rättigheter med särskild kompetens i jämlikhet kopplat till etnicitet och hudfärg. Mer specifikt erbjuder hon tjänster som kartläggning, processledning och strategisk rådgivning.

Salem producerar kartläggningar med syfte att analysera organisationer utifrån olika mänskliga rättighetsperspektiv. Vanligtvis genomförs intervjustudier för att synliggöra normer, kulturer och processer i en organisation som kan ha en särbehandlande effekt, både i positiv och negativ bemärkelse.

Vidare jobbar Salem med processledning för att stödja organisationer i sitt utvecklingsarbete. Ibland rör det sig om internt jämlikhetsarbete och i andra fall samverkansarbete med externa parter. Som processledare stödjer Salem organisationer med olika behov att identifiera viktiga områden för att driva förändringsarbetet framåt.

Salem erbjuder också strategisk rådgivning för att stödja organisationer i att ta fram praktiska handlingsplaner. Genom att ta konkreta strategier i samråd med organisationen i fråga får de med sig konkreta nycklar i arbetet för en jämlik och inkluderande organisation.

Back To Top