skip to Main Content
Salem-at-kulturforum

Föreläsningar

Salem föreläser om mänskliga rättigheter med särskild kompetens jämlikhet kopplat till etnicitet och hudfärg. I stora drag jobbar Salem med att utbilda individer och organisationer i att identifiera normer och system som inkluderar vissa och exkluderar andra. Genom att först synliggöra dem går det sedan att göra något åt dem. Under Salems föreläsningar får deltagarna också reflektera över hur individer och organisationer kan skapa en inkluderande miljö, vare sig det är i skolan, på arbetsplatsen eller i samhället i stort.

Salem skräddarsyr föreläsningar och workshops utifrån följande områden: 

  • Normsystem
  • Samhällsmaktordningar; friktion och fördelar
  • Organisationskultur och exkludering 
  • Internationell politik och eurocentrism
Back To Top